COMMUNE D’ESPELETTE : RECRUTEMENT D’UN EMPLOI SAISONNIER

La commune d’Espelette recrute un Agent technique d’entretien (majeur) temps plein

en contrat saisonnier juillet / août 2023.

Permis B exigé.

Candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail :

****************************************************************************************************************

Ezpeletako herriko etxeak, mantentze teknikari kide berri xekatzen du sasoineko (uztaila/agorrila).  Denbora osoz aritzeko kontratupean.

B permisa beharrezkoa.

Kandidatura (CV + motibapen gutuna), helbidera.