Appel aux dons

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2019, un incendie a totalement ravagé la Maison Zapatendeia, domicile de Madame Marie-Antoinette ETCHEBARNE ESTEBAN. Face à ce désastre, la Commune d’Espelette a décidé de lancer un appel aux dons afin d’aider cette famille qui a tout perdu dans la catastrophe.

Si vous souhaitez participer à cet élan de solidarité, une urne sera à votre disposition jusqu’au 31 mars, dans les bureaux de la Mairie. Nous vous remercions de bien vouloir établir vos chèques à l’ordre du CCAS d’Espelette. L’intégralité de vos dons sera reversée à la famille afin de l’aider à reprendre le dessus.

Les dons de matériel électro-ménager sont également les bienvenus. Dans ce cas, nous vous remercions de prendre contact avec les services de la Mairie qui vous informeront des besoins de la famille.

Comptant sur votre bienveillance et vous en remerciant d’avance,

2019ko urtarrilaren 3tik 4rako gauean, sute batek osoki erre du, han bizi zen Marie-Antoinette ETCHEBARNE ESTEBAN anderearen Zapatendeia etxea. Hondamen horri buru emateko, Ezpeletako Herriko etxeak emaitzen biltzeko deialdi bat luzatzen du, gertakari latz honetan dena galdu duen famili honen laguntzeko,.

Elkartasunezko ekimen honetan parte hartu gogo baldin baduzu, ontzi bat zure esku izanen da martxoaren 31eraino, Herriko etxeko bulegoetan. Eskertzen zaitugu zure txekea, Ezpeletako LSHZren izenean egiteaz. Bilduko ditugun emaitza guziak familiari emanen dizkiogu, ezbehar hori gaindi dezan.

Etxetresna elektrikoak ere gogotik hartuko ditugu. Kasu honetan, eskertzen zaitugu, Herriko etxeko zerbitzuak dei ditzazun, jakiteko zein diren familiaren beharrak.

Zure bihotz onaz segur izanez eta aitzinetik eskerrak emanez,